Home‎ > ‎Media Coverage‎ > ‎

Radio Netherlands Worldwide

Long fight against New Zealand's pension theft

Published on 23 July 2010 
 
 
In Dutch - for immigrants or potential immigrants
 
Lange strijd tegen Nieuw-Zeelands pensioenstelsel

De kritiek op het Nieuw-Zeelandse pensioenstelsel neemt toe. Eerder meldde de Wereldomroep dat Nederlandse pensionado's duizenden euro's mislopen. Maar ook andere migranten zijn de dupe van Nieuw-Zeelandse regelgeving.  

Pensioensspecialist Peter van Bussel (54) zet zich al jaren in voor pensionado's die in Nieuw-Zeeland wonen. En dat zijn niet alleen Nederlanders. Ook de migranten uit andere landen zijn de dupe van de Nieuw-Zeelandse regelgeving. Van Bussel krijgt wekelijks klachten van o.a. Canadezen, Amerikanen en Duitsers binnen, die er flink op achteruit gaan.

Toch is de Nieuw-Zeelandse overheid, ondanks de kritiek, niet van plan om iets aan de situatie te veranderen. Van Bussel: 'Nieuw-Zeeland presenteert zijn pensioenstelsel als uniek. Het zou niet afhankelijk zijn van je loopbaan of inkomsten. Maar er wordt niet bij gezegd dat de buitenlandse pensioenen van migranten rechtstreeks in mindering worden gebracht. De overheid verdedigt dit beleid door te zeggen dat zij niet wil dat migranten meer verdienen dan de lokale bevolking.'
 
Verdrag
In 1990 sloot Nederland het eerste sociale zekerheidsverdrag met Nieuw-Zeeland af. Zo'n verdrag is nodig, omdat is gebleken dat nationaliteit en woonland vaak een belemmering zijn voor het in aanmerking komen van een uitkering. In het verdrag met Nieuw-Zeeland gaat het voornamelijk om de AOW en het Nieuw-Zeelandse staatspensioen.

Eén van de uitgangspunten van het verdrag is dat de Nederlandse migranten hun opgebouwde AOW krijgen uitgekeerd. Dat gebeurt ook, maar het bedrag wordt meteen gekort op het staatspensioen in Nieuw Zeeland. Pensioenspecialist en migrant Van Bussel komt in verzet tegen de Nieuw-Zeelandse wetgeving.

'Er is onderhandeld met de pensioensrechten van mensen. Met geen enkel ander land is dat gebeurd', aldus Van Bussel. 'Niet met Canada en de VS, waar ook veel Nederlanders wonen en werken. Niet in Australië, waar een inkomens- en vermogingsgevoelig pensioenstelsel voor iedere inwoner van het land geldt. Het maakt daar niet uit of iemand migrant is of niet.'
 
Rechtszaken
Van Bussel voerde in Nederland en Nieuw-Zeeland verschillende rechtszaken tegen de Nieuw Zeelandse wetgeving en het sociale zekerheidsverdrag. In 1999 kwam Van Bussel zelfs bij het Nieuw-Zeelandse hooggerechtshof terecht. Maar dat leverde weinig op. 'Volgens de rechter is het aan de overheden zelf om een verdrag te wijzigen. Dan hoop je op een aanpassing. Daar heb je zes jaar voor gevochten.'
 
Er komt een nieuwe sociaal zekerheidsverdrag in 2000. Twee jaar later stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in met dat verdrag. Volgens Van Bussel is de situatie toen voor wat betreft de Nederlandse AOW-subsidie zelfs verslechterd. Dat heeft te maken met de AOW-toeslag voor de jongere partner (onder de 65-jaar). Een echtpaar krijgt weliswaar meer geld uitgekeerd. Maar Nieuw-Zeeland trekt dat bedrag helemaal van het Nieuw-Zeelandse staatspensioen af.

Kamervragen
In de Tweede Kamer stelde CDA, PvdA en SP vorig jaar nog vragen over het sociale zekerheidsverdrag. Minister Donner van Sociale Zaken liet toen weten dat het verdrag ook iets oplevert. Teruggekeerde emigranten hebben in Nederland recht op de het Nieuw-Zeelandse staatspensioen. Maar dat geldt ook voor landen die geen verdag met Nieuw-Zeeland hebben.

Als reactie laat het minsterie van Sociale Zaken weten dat er opnieuw besprekingen komen met Nieuw-Zeeland over een mogelijke aanpassing van het verdrag. Van Bussel: 'Tot nu toe ontbreekt de politieke wil. Jaarlijks verdwijnt er zo'n 9 miljoen euro in de Nieuw-Zeelandse schatkist. Daar staat weinig tot niets tegenover. Maar ik blijf strijden.'

Comments on this website

Chris v P, 8 augustus 2010, Nieuw Zeeland

De Direct Deduction Policy (DPP) Het AOW pensioen wat u uit Nederland ontvangt wordt gebruikt om u de Nieuw Zeelandse Superannuation (NZS) te betalen. (M.a.w in mindering gebracht op de NZS)

Het eerste wat men hier te horen krijgt is, als men de NZS aanvraagt en er een beetje Nederlands uitziet en met accent praat: "U moet eerst u AOW aanvragen anders krijgt u geen NZS". Bent u getrouwd en is u echtgenoot jonger dan u en heeft ze daardoor recht op een toeslag? Dan moet u ook de toeslag aanvragen! De AOW aanvraag formulieren worden uit Wellington naar u toegestuurd...........

Het resultaat van deze zaak is dat als men recht heeft op ongeveer 60% van de AOW en eventueel daarbij de toeslag voor de jongere echtgenoot ontvangt, men geen recht heeft op de NZS als gevolg van de DPP regeling.

Het argument wat inmiddels wat afgezaagd is, maar nog steeds door de instanties hier gebruikt wordt is dat de AOwers en andere gepensioneerden met een buitenlands pensioen niet meer pensioen mogen ontvangen dan de Nieuw Zeelander die hier zijn hele leven gewoond gewerkt en belasting betaald heeft.

Gemakshalve wordt er niet bijgenoemd dat iemand die geen pensioen meebrengt uit een ander land na 10 jaar hier gewoond te hebben recht heeft op 100% NZS. Voor zeer uitgebreide informatie verwijs ik naar de internet website www.nzpensionprotest.com. Ik vestig daarbij vooral de aandacht op de pensioenen die hier door de politicians kunnen worden opgebouwd.

Ons verzoek als AOW Lobby Club aan de Minister voor "Senior Citizens" om de NZS een proportional pensioen te maken zodat het te vergelijken is met de meeste andere buitenlandse pensioenen is volgens de Minister niet noodzakelijk.

De Minister eindigd zijn brief met:
I do not expect the DPP to be abolished or significally amended in the foreseeable future. It would be wise.......of you to accept that forecast, rather than pretend that the kind of radical reform you advocate is a likely prospect at this time.

Nogmaals: Kijk naar de bovengenoemde website en ik hoop dat we ook uit Nederland veel support krijgen om aan die absurde regeling dat ons AOW pensioen + toeslagen gebruikt wordt om de Nieuw Zeeland Superannuation te betalen eerder een einde komt dan dat de Minister verwacht.

Mede namens de AOW Lobby Club
Chris

pmbussel, 4 augustus 2010, Christchurch, NZ

Beste Herma,
Bedankt voor uw reaktie. Niet iedereen heeft de gelegenheid gehad om 86% AOW op te bouwen, vooral de mensen die op hun 35ste of zo naar NZ zijn geeimgreerd in de jaren 60 of 70. Die groep is reeds veel jaren de dupe van een 100% kortingsbelied mbt het AOW-pensioen. Ook de aanvullende tegemoekoming AOWers (geen pensioen maar wel een kontante betaling van een belastingkorting volgens de Tweede Kamer) wordt ingepikt door NZ. Deze royale subsidie aan NZ bedraagt nu ongeveer 10 millioen euro per jaar en dat is een ontoelaatbaar consumptie van een buitenlandse pensioen. Iemand met 60% AOW krijgt helemaal niets van NZ ondanks het feit dat hij/zij reeds 20 jaar of meer in NZ meebetaalt aan het NZ Superannuation pot. Iemand met een jongere partner krijgt ook de AOW-toeslag in mindering gebracht op zijn /haar NZS. En dit alles omdat de NZ regering niet wil dat buitenlanders meer pensioen hebben dan kiwis. Afgunst en diefstal - zo wordt je nooit gelijk aan een Kiwi ook al heb je die nationaliteit aangenomen. Overigens, weet u dat de SVB uw pensioen naar NZ overmaakt voor minder dan 20 eurocent per maand - dat is altijd voordeliger dan het op een buitenlandse rekening te laten uitbetalen. Kiwibank en ANZ brengen ook niets in rekening voor binnenkomende internationale transfers.

 

(More comments at the bottom of the Radio Netherlands website)

 

Comments